За нашите мајки! – Мотивирачка приказна која секој треба да ја прочита

Едно момче ја прашало својата мајка:

„Зошто плачеш?”
„Затоа што сум жена.” – му одговорила таа.
“Не разбирам.” – рекло момчето.
Мајката само го прегрнала и кажала
„Никогаш и нема да разбереш.”

Подоцна го прашало својот татко:

„Зошто мама плаче без причина ?”
“Сите жени плачат без причина” – било единственото што таткото можел да му каже.

Момчето пораснало, станало маж и се уште се прашувало зошто жените плачат.
На крај го прашал Бог:
“Боже зошто жените толку лесно се расплакуваат ?”

Бог му одговорил:

“Кога ја создавав жената мораше да биде посебна.

И дадов раменици, доволно јаки за да ја носат сета тежина на овој свет, а сепак доволно нежна да може да пружа утеха.

И дадов внатрешна сила, да го поднесе раѓањето и одбивањето кое често пати го добива од своите деца.

И дадов цврстина која и овозможува да оди напред кога сите ќе се откажат, и да се грижи за своето семејство во период на болести и неволји без приговор.

И дадов чувствителност за да ги сака своите деца без оглед на сè, дури и ако нејзиното дете многу ја повредило.

И дадов сила да го носи својот маж низ неговите грешки и ја сочинив од неговото ребро за да го штити неговото срце.

И дадов мудрост за да знае дека добриот маж никогаш не би ја повредил својата жена, ама дека повремено ја тестира нејзината сила и одлучност постојано да биде покрај него.

И најпосле и дадов солзи за да се исплаче.

Тоа е само нејзино на користење кога и да и затреба.

Гледаш сине мој, убавината не е во облеката која ја носи, во нејзиното тело, или во начинот на кој се чешла.

Убавината на жената мора да се види во нејзините очи, бидејќи тоа е влезот во нејзиното срце – место каде што е љубовта“.